Hallitus 2015

30.1.2015 vuosikokouksessa Käpylän Kulttuuriyhdistys Ry:n hallitukseen valittiin:

Puheenjohtaja 

Miina Sivula

Jäsenet

Anna Koivusalo, Nuutti Takkinen, Mari Larkovirta, Laura Kamppila, Vilma Vuorio, Tommi Jäkkö sekä Janne Göös.

yhdistyksen hallitus